Prilika za studente: Prijavite se na program plaćene studentske prakse u CREDI-u

Mjesečna naknada polaznicima CREDI programa studentske prakse iznosi 300,00 KM.


Foto: Envato
Foto: STUDOMAT / Envato

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse koji je otvoren u toku cijele godine. Puni tekst poziva možete pronaći na ovom linku.

U okviru ovog poziva, a zbog prilike za sticanje specifičnog praktičnog iskustva, pozivamo studente završnih godina dodiplomskog ili postdiplomskog studija da se prijave za dole navedene teme/oblasti:

  • Istraživanja u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana. Za ovu temu prednost imaju
  • kandidati sa fakulteta društvenih nauka.
  • Istraživanja u oblasti radnog zakonodavstva i radničkih prava u Bosni i Hercegovini. Za ovu temu prednost imaju kandidati sa fakulteta pravnih nauka.
  • Arhiviranje digitalnih baza podataka i vođenje kataloga baza podataka (priprema baza, objavljivanje zapisa u katalogu, dodjeljivanje DOI brojeva, vođenje kataloga baza podataka). Za ovu oblast prednost imaju studenti usmjerenja komparativne književnosti i informacijskih nauka/bibliotekarstva.

Ovaj konkurs ostaje otvoren i za studente drugih fakulteta/usmjerenja koji su zainteresovani za rad na navedenim temama/oblastima, te ostaje otvoren i za sve druge studente fakulteta društvenih nauka i nakon popunjavanja gore navedenih pozicija.

Uslovi i odbredbe angažovanja praktikanata definisane se u okviru poziva kojeg možete pogledati ovdje.

Kandidati se pozivaju da pošalju motivaciono pismo (navodeći željene teme/oblasti od interesa i preferirani period prakse), zajedno sa punim CV-om (oboje na engleskom jeziku), na: contact@credi.ba.

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoju prijavu dostave u što skorijem roku, jer će se ocjena aplikacija i selekcija kandidata vršiti u roku od nekoliko dana nakon prijema svake aplikacije.