Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu u Tuzli položilo samo 17 studenata

Iako su na Medicinskom fakultetu u Tuzli vrata otvorena za 160 brucoša, na prvom upisnom roku primljeno ih je samo 81 koji su ostvarili prag zadalji postupak rangiranja.


Medicinski fakultet Tuzla
Medicinski fakultet Tuzla

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini objavljen je 08.06.2021. godine na stranici unitz.ba.

Prema podacima navedenim u ovom konkursu na Medicinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini otvara svoja vrata za 16o brucoša, od čega se 100 finansira iz budžeta, a 60 ima status samofinansirajućih studenata.

U istom konkursu navedena su pravila za polaganje prijemnog ispita i rangiranje studenata.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedinačnim
kriterijima i to:

 • opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i vrednuje se sa najviše 50 bodova,
 • pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje
  škole, koji su od značaja za odgovarajući studij (koji su povoljniji za kandidata) i vrednuje se sa
  najviše 5 bodova,
 • prijemni ispit polaže se kroz test provjere znanja i sposobnosti kandidata iz jednog do tri predmeta
  koji su od značaja za odgovarajući studij i vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. Prijemni ispit je eliminatoran. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 20 bodova da bi ušao u dalji postupak rangiranja.
  4. kriterij po osnovu eksterne mature vrednuje se sa najviše 5 bodova.

Iako su na Medicinskom fakultetu u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini vrata otvorena za 160 brucoša, na prvom upisnom roku primljeno ih je samo 81. Razlog tome je što, od prijavljenih 278 kandidata zainteresiranih na upis na ovaj fakultet, na prijemnom ispitu samo 81 student/ica su imali preko 20 bodova te su ušli u dalji postupak rangiranja.

Treba napomenuti da 20 bodova podrazumijeva samo prag koji studenti moraju preći da bi mogli ući u postupak rangiranja, a položen prijemni ispit podrazumijeva rezultat od 24 boda što je na prvom upisnom roku imalo samo 17 brucoša.

Također, prvorangirani kandidat je osvojio 30 bodova što znači da je najbolje plasirani student izgubio čak 10 bodova na prijemnom ispitu.

Da li je ovakav rezultat posljedica kolapsa obrazovnog sistema i “online” nastave u toku pandemije, ostaje nam da vidimo.

Rang listu kandidata sa bodovima možete pogledati ovdje.