Prijavite se za učešće na Međunarodnom studentskom festivalu Greifswald

Međunarodni studentski festival Greifswald je festival koji organizuju volonteri na jugoistoku Njemačke. Cilj festivala je povezati mlade iz cijelog svijeta na dijalog izvan nacionalne, rasne i religijske podjele.


Prijavite se za učešće na Međunarodnom studentskom festivalu Greifswald

Tema ovogodišnjeg fesitvala je “More: Budućnost”.

Festival će biti održan od 4. do 11. juna 2016. godine, a okupiće oko 150 studenata iz cijelog svijeta.

Prijaviti se mogu svi stariji od 18 godina koji imaju status studenta, a jedino što učesnici Festivala moraju platiti su troškovi puta.

Rok za prijavu je 15. januar 2016. godine.

Dodatne informacije: www.students-festival.de

(UIS)