Prijavite se na studentske stipendije i nagrade Fondacije Dr. Valentina Vrtikapa

Fondacija Dr Valentina Vrtikapa objavila je konkurse za dodjelu jednokratnih stipendija studentima za akademsku 2021/22. godinu.


Students of medicine examining anatomical model in classroom
Ilustracija: Envato

Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni studenti uz uslove da su srednju školu završili u Ljubinju (RS), da su prvi put upisali drugu (ili sljedeću višu godinu) u ak. 2021/22.godini, da su studenti na nekom od fakulteta u BiH (FBiH ili RS) ili Srbiji, da su postigli ukupnu prosječnu ocjenu 7.75 ili veću i da nisu gubili nijednu akademsku godinu u dosadašnjem studiranju te redovni studenti medicine uz uslove da su srednju školu završili na teritoriji RS-a ili FBiH, da su prvi put upisali petu ili šestu godinu u akademskoj 2021/22. godini, da su studenti na nekom od fakulteta u RS-u, FBiH ili Srbiji, da su postigli ukupnu prosječnu ocjenu 7.75 ili veću i da nisu gubili nijednu akademsku godinu u dosadašnjem studiranju.

Jednokratna stipendija iznosi 500 KM.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Iz Fondacije napominju da studenti koji su upisali završnu godinu studija (III, IV, V ili VI godina, zavisno od studijskog programa) u akademskoj 2021/22.godini, ispunjavaju uslove konkursa i imaju prosječnu ocjenu svih položenih ispita iz prethodnih godina studija (ukupna prosječna ocjena) 9.00 i više, stiču pravo da se prijave za glavnu nagradu Fondacije.

Glavnu nagradu čine Priznanje Fondacije i jednokratna stipendija u iznosu od 1000 KM. Studenti koji konkurišu za glavnu nagradu treba da to i naznače u e-mailu prilikom slanja dokumenata.

Svu dokumentaciju treba prebaciti u PDF format i slati putem e-mail-a na info@fondacijavalentinav.com najkasnije do 15. novembra 2021. godine, te nakon slanja dokumetacije dodatno nas obavijestite na valentinavfond@gmail.com.

Za više informacija pogledati Konkurs Fondacije Dr Valentina Vrtikapa za dodjelu jednokratnih stipendija studentima medicine za akademsku 2021/22. godinu i Konkurs Fondacije Dr Valentina Vrtikapa za dodjelu jednokratnih stipendija studentima iz Ljubinja za akademsku 2021/22. godinu.