Prijavite se na pripravnički program u oblasti prava u New Yorku

Centar za reproduktivna prava (Center for Reproductive Rights – The Center) poziva studente pravnih fakulteta da se prijave za pripravnički program i steknu radno iskustvo u kancelariji Centra u New Yorku.


new york

Pripravnički je namijenjen studentima koji su posvećeni reproduktivnim pravima, građanskim pravima i ustavnim zakonima, a koji žele da se angažuju u raznim projektima koji se odnose na sudske i pravosudne strategije, piše mladiinfo15.

U okviru programa, uspješni kandidati će steći iskustvo u svakodnevnom radu dinamične organizacije, uključujući pravno istraživanje i pisanje. Ljetnji program stažiranja Centra uključuje i susrete sa stručnjacima na terenu, društvenim događajima, mogućnostima umrežavanja sa drugim organizacijama i druge aktivnosti.

Stažiranje uključuje puno radno vrijeme od juna 2018. do avgusta 2018. godine. Stažisti će raditi u kancelariji Centra u Njujorku. Pripravnici se podstiču da traže spoljna sredstva za finansiranje stažiranja, a Centar nudi i mogućnost finansiranja, ukoliko pripravnik ne može naći drugi izvor sredstava.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji su završili (najmanje) jednu godinu studija na pravnom fakultetu. Idealan kandidat ima odlične vještine za istraživanje i pisanje u oblasti prava i pokazuje interesovanje za reproduktivna prava, rodna pitanja i pitanja javnog interesa.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti online prijavni obrazac. Prijavni obrazac mora sadržati propratno pismo, primjerak pisanog rada, kontakt informacije i tri preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su otvorene do popunjenja pozicije.

VIŠE INFORMACIJA

Centar za reproduktivna prava (Centar) je jedina globalna pravna organizacija posvećena reproduktivnim pravima, sa stručnim znanjem u ustavnom i međunarodnom zakonu o ljudskim pravima.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)