Prijavite se na konferenciju o politikama za Romsku populaciju

Konferencija pod nazivom „Roma policies! Od inkluzije ka osnaživanju“ ima za cilj da pokrene raspravu o učešću, osnaživanjem kao vitalnim elementima inkluzije Roma i da ojača građansko i demokratsko učešće marginalizovanih Roma, zajednica i organizacija civilnog društva u životu Evropske unije, debatama i procesima kreiranja politika koji se bave inkluzijom Roma.


kids 1613317531

Netolerantni stavovi i rasizam prema Romima rašireni su širom Evrope. Ankete pokazuju visoku stopu netrpeljivosti prema Romima. S druge strane, većina Roma smatra da nisu imali koristi od postignuća Evropske unije niti su doveli u pitanje njena dostignuća, jer su Romi isključeni i rijetko se konsultuju, njihovo učešće je marginalno i njihov glas se ne čuje tokom procesa izrade politika.

Teme ove konferencije su:

  • Politički i građanski angažman Roma,
  • Uticaj pandemije Covid19 na Rome.

Uslovi:

Profil učesnika:

  • Mladi preko 18 godina koji već imaju iskustva ili su zainteresovani za politike inkluzije osjetljivih grupa, posebno Roma.
  • Omladinski radnici, nastavnici, studenti, volonteri, istraživači ili javni službenici koji se bave romskim pitanjima.
  • Prebivalište u jednoj od država članica EU, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.

Za prijavu popunite aplikacionu formu. Rok za prijavu je 18.02.2021. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

Ukoliko imate pitanja možete kontaktirati e-mail adresu euagainststigma@gmail.com.