Previše eseja – premalo vremena: Pet kratkih savjeta koji mogu pomoći u pisanju seminarskih radova

U kratkom periodu vremena zadesilo vas je nekoliko projekata koje trebate napisati, vremena je sve manje, a teksta za obradu sve više. Pokušajte se poslužiti nekim od ovih poslova.


1. Razjasnite šta se tačno očekuje od vas

Advertisements

Možda ne morate da odmah predate gotov projekat ili seminar već bi bio dovoljan plan ili početna skica. Pitajte šta se tačno u određenom trenutku traži od vas.

2. Koristite već postojeći materijal

Iskoristite već postojeće uratke na vašu temu, naravno uz naglašavanje autora, kako biste se zaštitili plagijarizma. Izborite se s potrebom da sve radite skroz iz početka.

3. Napravite obrasce

Advertisements

Za rutinske stvari napravite obrazac. Ako imate nekoliko seminara, napravite obrazac njihovog pisanja: šta istražujete prvo, kada kreirate sadržaj, kako obilježavate fusnote…

4. Razgovarajte

Kada dobijete zadatak da istražite određenu temu, umjesto da napravite formalnu prezentaciju i esej, pokušajte da zapišete bilješke i razgovarate s profesorom o podacima koje ste prikupili. Konsultacije bi mogle uveliko da pomognu jer ćete zasigurno čuti korisne informacije.

5. Vremenski ograničite posao

Unaprijed odredite koliko ćete vremena potrošiti na određeni zadatak i zatim se držite toga. Na primjer, ako imate naviku da preopširno istražujete o temi, ograničite se na sat vremena ili dva. Ovaj način rada, poznat kao time-boxing pomaže da se fokusirate.