Preminuo dr. Zvonimir Tomić, profesor emeritus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U svojoj dugogodišnjoj bogatoj karijeri univerzitetskog profesora izvodio je nastavu na sva tri ciklusa studija, i bio mentor u većem broju doktorata i magisterija. Autor je brojnih članaka objavljenih u renomiranim časopisima, te nekoliko univerzitetskih udžbenika i monografija.


Zvonimir Tomic

7. decembra 2022. godine, u Rijeci je preminuo dr. Zvonimir Tomić, profesor emeritus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dr. Zvonimir Tomić rođen je 1951. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Univerzitetsku karijeru započeo je kao asistent na Katedri krivičnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Obavljao je dužnost šefa Katedre krivičnog prava u nekoliko mandata, a jedan mandat bio je i prodekan za nastavu.

U svojoj dugogodišnjoj bogatoj karijeri univerzitetskog profesora izvodio je nastavu na sva tri ciklusa studija, i bio mentor u većem broju doktorata i magisterija. Autor je brojnih članaka objavljenih u renomiranim časopisima, te nekoliko univerzitetskih udžbenika i monografija.

Nakon odlaska u mirovinu, 2017. godine, u svojstvu profesora emeritusa, nastavio je saradnju na Univerzitet u Sarajevu -Pravnim fakultetom.

Članovima porodice prof. Tomića izražavamo duboko saučešće.