Poznati ekonomista dao prijedloge za zapošljavanje mladih: Zašto ne bismo probali?

Prijedlog za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva i onih koji trebaju odraditi pripravnički staž.


horizontal shot cheerful woman sits kitchen table reviews finances sits front opened laptop
Foto:Freepik / STUDOMAT

Ekonomista Faruk Hadžić ima prijedlog za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, onih koji trebaju odraditi pripravnički staž, kao i za onih koji su nezaposleni duži vremenski period.

Napomenuo je na ranije zapažanje da je prošla godina u Federaciji Bosne i Hercegovine završena s najmanjim brojem novozaposlenih od 2014. te je obrazložio šta misli da je razlog za to.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 – Kada se poredi decembar 2022. s decembrom 2019. (posljednja godina prije pandemije koronavirusa), FBiH ima samo 2.567 novozaposlenih radnika – 538.312 u usporedbi s 535.745). Postojeći fiskalni okvir ne omogućava nova i masovna zapošljavanja te zbog toga želim ponuditi novo privremeno rješenje, dok se ne usvoje novi poreski zakoni, ukazao je Hadžić.

NOVI PRIJEDLOGKomentarisao sam već da je FBiH 2022. godinu završila sa rekordno malim brojem novozaposlenih radnika,…

Posted by Faruk Hadžić on Thursday, 2 February 2023

Osim toga, obrazložio je prijedloge za spomenute kategorije društva.

 – Dok čekamo da se objave podaci o kretanju zaposlenih za januar, koji će najvjerovatnije biti dodatno smanjeni, bilo bi poželjno do kraja ove godine uvesti dvije mjere. Prva mjera bi uključivala da se za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva i koje trebaju odraditi pripravnički staž ne plaćaju bilo kakvi porezi i doprinosi. Dakle, neto plata je jednaka bruto plati. Druga mjera bi uključivala oslobađanje svih poreza i doprinosa za radnike koji su dugotrajno zaposleni, i to osoba koje su registrovane na evidencijama službi za zapošljavanje pet i više godina, objasnio je.

Prema njegovim riječima, kako bi se smanjile zloupotrebe, plata ovih radnika ne bi mogle biti više od prosječne plate u FBiH te da se ova mjera može jednokratno iskoristiti, i to najviše godinu dana.

 – Ovim bi omogućili zapošljavanje nezaposlenih osoba, pogotovo dugotrajno nezaposlenih i osoba bez iskustva. Prva kategorija su obično stariji radnici, dok su uglavnom osobe bez iskustva mlađe osobe, dodaje.

Hadžić smatra da država implementacijom spomenutih mjera ne bi ništa izgubila.

 – Uvodi se mehanizam indirektnog poreskog poticaja. Istina, neće se godinu dana plaćati doprinosi i porezi, ali zato se hoće smanjiti nezaposlenost i povećati naplata PDV-a zbog rasta potrošnje kroz plate radnika. Ako se mogu izdvajati poticaji zapošljavanju svake godine, za ovu godinu 70 miliona KM, bez jasnih efekata takvih mjera, ne vidim razlog zašto ne bismo probali i ovu mjeru, poručio je.

Naglasio je da će, kao i do sada, pomoći onim parlamentarcima i strankama u Parlamentu FBiH, koji žele izmjene postojećih zakona ili novi temporalni zakon kojim bi se navedena ideja realizovala u nekoliko mjeseci.