CPCD dodjeljuje 100.000 KM za rješavanje problema u lokalnim zajednicama

U hotelu Hollywood u Ilidži će se danas, 6. marta 2014. godine, u 12.00h održati konferencija za novinare i dodjela čekova neformalnim grupama građana/ki i udruženjima koja su podržana kroz Program malih grantova, koji provodi Centar za promociju civilnog društa (CPCD).


cpcd logo

U hotelu Hollywood u Ilidži će se danas, 6. marta 2014. godine, u 12.00h održati konferencija za novinare i dodjela čekova neformalnim grupama građana/ki i udruženjima koja su podržana kroz Program malih grantova, koji provodi Centar za promociju civilnog društa (CPCD).

Centar za promociju civilnog društva i Ambasada Kraljevine Švedske dodjeljuju ukupno 100.000,00 KM (stotinu hiljada KM) za 20 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz cijele BiH. Do sada, kroz ovaj program, dodijeljeno je 175.000,00 KM. Osnovni cilj programa jeste ojačati građane/ke i podstaći organizacije civilnog društva (OCD) da uz korištenje postojećih resursa prepoznaju te na najučinkovitiji način riješe probleme u svojim zajednicama.

Program malih grantova je jedan od projekata CPCD-a. Misija Centra za promociju civilnog društva (CPCD) jeste jačanje civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju. Poseban akcent je na uspostavljanju okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom te razvoju građanskog aktivizma.

Podržana udruženja i neformalne grupe su:

 • Neformalna grupa „Klub tinejdžera“, Tuzla
 • UG „Građanska afirmacija društva Goražde“
 • UG „Front“, Tuzla
 • UG „Partnerstvo za zdrav život“  Tuzla
 • NGG „Volonteri s nadom u srcu i snovima u glavi“ Novi Grad
 • UG Odred izviđača „ZVIJEZDA“ Vareš
 • NGG „Lokalna grupa za razvoj“, Simin Han
 • UŽ „Plodovi zemlje“, Lukavica – Gračanica
 • Omladinsko udruženje „Nova Vizija“, Novi Travnik
 • UG „4T“, Modriča
 • UG „Nova ideja“, Nevesinje
 • NGG „Streetworkout“, Bosanska Krupa
 • UG Asocijacija mladih, Foča
 • Udruženje mladih „Eureka“, Žepče
 • NGG „Žena – Lukavac“, Lukavac
 • NGG Kreševosaurusi, Kreševo
 • UG “Bolje sutra”, Tuzla
 • NGG (udruženje u osnivanju) “Dar”, Kozarska Dubica
 • NGG „Podsrnetica“, Bosanski Petrovac
 • NGG Priboj, Priboj

(STUDOMAT.ba)