Poziv za učešće u projektu ”Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”

Cilj projekta je promovisanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima u Bosni i Hercegovini.


Red voting check mark on a blue background. Voting concept for democratic elections
Ilustracija: STUDOMAT

Fokusira se na prenos znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima. Također, cilj je potaknuti kritičko razmišljanje o osjetljivim pitanjima u društvu te razvijati komunikacijske i istraživačke vještine mladih učesnika/ca.

Ovaj devetomjesečni program, koji od 2012. godine velikodušno podržava National Endowment for Democracy USA, ima za cilj da studentima dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina.

Trajanje projekta: decembar 2023 – septembar 2024

Završna ceremonija (septembar 2024. godine) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Prijave možete dostaviti do 11. novembra 2023. godine putem linka.