Poziv za učešće na seminaru ”Političko obrazovanje”

Youth for Peace, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adanauer Sarajevo, otvorio je poziv za prijavu na seminar ''Političko obrazovanje''.


everyone is smiling listens group people business conference modern classroom daytime
Ilustracija: STUDOMAT

Seminar će se održati u Sarajevu, u periodu od 10. do 12. novembra 2023. godine. Pravo na učešće imaju mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, dobi od 18 do 26 godina. Također, prisustvo na svim aktivnostima seminara je obavezno.

Program seminara bit će realiziran na B/H/S jeziku.

Prijave putem linka.

Rok za prijave: 7. novembar 2023. godine. Izabrani kandidati bit će obaviješteni, putem E-maila, o rezultatima najkasnije do 8. novembra 2023. godine.

Organizator snosi troškove puta autobusom ili vozom, troškove smještaja i hrane, te materijala za rad.