Poziv za učešće na konferenciji ”Labirint medijske (ne)pismenosti i prevencija izazivanja nasilja”

Udruženje ''Edu Arena'', uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizuje konferenciju o medijskoj (ne)pismenosti.


mladi ljudi

Naučno-stručna konferencija održat će se u Mostaru, 6. i 7. novembra 2023. godine, sa početkom u 12:30h. Sve aktivnosti konferencije provodit će se u Hotelu Mepas (Kneza Višeslava, Mostar 88000).

Cilj je pronalazak načina za izlaz iz ”labirinta” medijske (ne)pismenosti, te pravilno izvještavanje i prevencija izazivanja bilo kojeg oblika nasilja.

Suorganizatori konferecije su: Institut za društvena istraživanja i Hanns Seidel Stiftung.

Nažalost, organizatori nisu u mogućnosti da snose troškove putovanja i smještaja.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte E-mail: udruzenje.eduarena@gmail.com