Poziv za prijave za projekat “Putujemo u Evropu 2014”

Omladinska informativna agencija (OIA BiH) i Inkubator društvenih inovacija "Munja" uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera, sedmu godinu za redom otvara poziv - Putujemo u Evropu.


Omladinska informativna agencija (OIA BiH) i Inkubator društvenih inovacija “Munja” uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera, sedmu godinu za redom otvara poziv “Putujemo u Evropu” za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 195 studenta iz čitave BiH.

Advertisements

Cilj projekta je da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima/sveučilištima u BiH ljeto 2014. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznavajući evropske gradove i narode.

Pobjednici na konkursu dobijaju:

 • InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima)
 • džeparac
 • studentsku karticu ISIC
 • putno osiguranje
 • učešće na trodnevnom specijalnom otvaranju programa u Berlinu 29.07.2014. godine (boravak u Berlinu sa studentima iz Jugoistočne Evrope, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima Savezne Republike Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.)

Osnovni kriteriji za odabir studenata:

 • Prijave mogu podnijeti isključivo studenti završne godine fakulteta, apsolventi ili studenti prve godine postdiplomskog studija (ako studiraju po sistemu 3+2) do 26 godina starosti koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
 • Da je kandidat/kinja do sada nikako ili što manje putovao/la u inostranstvo;
 • Prednost: za one koji su imali/imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama kao i za članove Munja Inkubatora (informacija o organizaciji, kontakt osoba organizacije i vrste aktivnosti u koje je student/ica uključen/a);
 • Znanje stranog jezika – engleski, njemački, francuski, španski ili talijanski;
 • Uspjeh studenta:
  • Prosječna ocjena najmanje 7,5 (3,0) i više (kandidat/kinja podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni)
  • Dužina studiranja
 • Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih.

Prijavni formular i dodatne informacije o projektu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web site projekta: www.hajmo.ba i www.mladi.info.

Prikupljene dokumente stavljene u kovertu potrebno je dostaviti do srijede 18. juna/lipnja 2014. godine do 15:00 h (u obzir se uzimaju i pristigle koverte sa datumom slanja do 16.06.) kao i kreativni zadatak (fotografiju) sa kontaktima poslati na e-mail: munja@munja.ba.

Samo finalisti će biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo 24. i 25.06.2014. godine.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»
OIA
pp 330
71 000 Sarajevo

ili lično dostaviti u zatvorenoj koverti u prostorije OIA-e/Munje (radnim danom od 09:30h do 17:00h):

Ferhadija 28 (ulaz u prolazu pored Guinness puba)
71 000 Sarajevo

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na navedenu adresu uz poslani kreativni zadatak elektronskim putem.

Sve prijave poslane zaključno sa datumom završetka javnog poziva bit će uzete u razmatranje. Prijave koje su poslane nakon zatvaranja javnog poziva ili koje sadrže netačne i nepotpune podatke neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja:

 • pročitajte “VODIČ ZA STUDENTE” na www.hajmo.ba
 • uključite se u diskusiju na Munja Facebook fan page-u
 • kontaktirajte OIA-u na: munja@munja.ba i 033 23 77 64

(mladi.info)