Poziv studentima UNSA koji dolaze iz porodica sa troje ili više djece

U pitanju je razmatranje Prijedloga za oslobađanje troškova studiranja djece koja imaju status studenta na Univerzitetu u Sarajevu.


unsa 1

 – Na osnovu zaprimljenog akta od strane Prorektorice za nastavu i studentska pitanja broj 0101-7530/23 od 12. 7. 2023. godine, a u skladu sa aktom Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo kojim se traži da se dostavi informacija o broju studenata koji dolaze iz porodica sa troje i više djece, a kako bi mogli sačiniti informaciju prema Vladi Kantona Sarajevo u cilju razmatranja Prijedloga mjera za oslobađanje troškova studiranja djece koja imaju status studenta na Univerzitetu u Sarajevu, pozivamo studente koji dolaze iz navedene kategorije da se jave u Studentsku službu Fakulteta, kako bi tražene informacije blagovremeno mogli dostaviti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, stoji u saopštenju Univerziteta u Sarajevu.

Podaci koje studenti trebaju dostaviti su:

 • Ime (ime oca) prezime,
 • Datum rođenja,
 • Studijski program na kojem studirate,
 • Ciklus studiranja,
 • Godina studija u koju će te biti upisani u 2023/2024. akademskoj godini,
 • Status u kojem studirate,
 • Državljanstvo studenta i mjesto prebivališta,
 • Tačan iznos školarine,
 • Prezime i ime braće i/ili sestara,
 • Studijski program na kojem studiraju braća/sestre,
 • Godina studija u koju će braća/sestre biti upisani u 2023/2024. akademskoj godini,
 • Status u kojem studiraju braća/sestre,
 • Državljanstvo braće/sestara i mjesto prebivališta,
 • Tačan iznos školarina za braću/sestre.