Rezultati popisa iz 2013. godine pokazali su da BiH ima 285.622 osobe sa završenim fakultetom.


Od tog broja u Federaciji BiH je 188.110 fakultetski obrazovanih osoba, u Republici Srpskoj 92.012 i Brčko distriktu 5.500.

Od sarajevskih općina, Centar ima 15.300 osoba sa fakultetskim obrazovanjem, Novi Grad 16.824, Novo Sarajevo 16.145, Stari Grad Sarajevo 6.106. Ukoliko sabaremo navedene brojke, dobit ćemo 54.375 fakultetski obrazovanih osoba u Sarajevu.

Banjaluka ima 26.700 osoba sa završenim fakultetom/visokom školom, dok Mostar ima 14.199 osoba sa završenim fakultetom, Ilidža 7.309, Tuzla 13.355 i Zenica 8.195.

(N1)