Poluprazni Studentski centar Sarajevo i uz subvencije u milionskim dugovima

Najveća isplaćena plaća u Studentskom centru, kako su ustanovili revizori, a radi se po svemu sudeći o direktorskoj, lani je iznosila 4.029 KM.


studentski dom bjelave 1
Foto: Facebook

Studentski centar Sarajevo, na čijem čelu se od 30. juna 2021. godine nalazi Amar Dovadžija, ima katastrofalne finansijske pokazatelje za prošlu godinu, dok upravljačke strukture demonstriraju loše poteze.

Naime, gomila je negativnih ocjena u najnovijem revizorskom izvještaju o radu ovog centra. O izrazito lošem rukovođenju Centra, u koji se redovno slijevaju milionske subvencije kako iz Sarajeva, tako i drugih kantona, kao i s nivoa Federacije, govori činjenica da ni direktor, ni Upravni odbor, kao ni Nadzorni odbor u prošloj godini nisu sačinili izvještaje u finansijskom poslovanju što su po zakonu bili dužni učiniti, piše Fokus.

Kako su ustanovili revizori, iako kapacitet Studentskog centra iznosi oko 1.600 mjesta. Za akademsku godinu 2022/2023 prosječna popunjenost iznosila je tek 980 studenata mjesečno, što iznosi svega 61 posto definisanog kapaciteta.

Kome najviše duguju?

Dugo prema dobavljačima, nalazi su revizora, iznosio je na datum bilansa 2,4 miliona KM. Najviše su dugovali KJKP GAS (580.276 KM), zatim Elektroprivredi BiH (346.766 KM), te preduzećima Bosna-KOM d.o.o. (318.181 KM), Vinojug d.o.o. (248.972 KM) i KJKP Vodovod i kanalizacija (202.468 KM).

– Imajući u vidu da je tekuća imovina na 31. 12. 2022. godine iznosila 1.430.936 KM, a kratkoročne obaveze su iznosile 6.898.710 KM, Studentski centar tekućim sredstvima nije u mogućnosti blagovremeno izmirivati dospjele obaveze prema dobavljačima, niti se one izmiruju u rokovima, konstatovano je u izvještaju Ureda za reviziju FBiH.

Upravni odbor je, naveli su, 27. 2. 2023. godine donio odluke o pokriću gubitka za 2020. i 2021. godinu na teret osnovnog kapitala, u ukupnom iznosu od 742.866 KM, što, međutim, nije u skladu s članom 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Nisu provođene redovne mjere upravljanja rizikom likvidnosti shodno Zakonu o finansijskom poslovanju, što je dovelo do neblagovremenog izvršavanja novčanih obaveza.

Nadalje, kako su naveli, studenti uplaćuju participaciju za smještaj i ishranu prema cjenovniku kategorizacije soba, najniže 114 KM (trokrevetna soba Bjelave), odnosno najviše 220 KM (jednokrevetna soba Nedžarići). Pored ove cijene studenti uplaćuju 20 KM za tople napitke.

Bez saglasnosti za cjenovnik

Međutim, nije prezentirano da je saglasnost na cjenovnik usluga dala Vlada Kantona Sarajevo, kako je propisano članom 8. Odluke o preuzimanju prava osnivača i članom 11. Pravila. Navedeni Cjenovnik bio je u primjeni i za akademsku 2022/23. godinu.

Revizori su ustanovili da prema podacima iz sudskog registra, Studentski centar nema upisan osnovni kapital, dok je osnovni kapital Studenskog centra u poslovnim knjigama iskazan u iznosu od 179.965 KM. Revizorima nije prezentirano da je Studentski centar u posljednjem periodu poduzimao aktivnosti po pitanju upisa osnovnog kapitala u sudski registar niti po pitanju zaključivanja ugovora sa osnivačem.

Najveća isplaćena plaća u Studentskom centru, kako su ustanovili revizori, a radi se po svemu sudeći o direktorskoj, lani je iznosila 4.029 KM sa minulim radom. Inače, prema podacima iz registra Ureda za borbu protiv korupcije KS mjesečna plaća direktora iznosi 3.441 KM.

Ogromni propusti su ustanovljeni i u kod provođenja niza tendera. Tako, naprimjer, tenderska dokumentacija za postupak nabavke junećeg mesa (otvoreni postupak) procijenjene vrijednosti 185.000 KM, nije bila sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Također, prilikom nabavke ulja tokom 2022. godine proveden je direktni postupak i otvoreni postupak, odnosno izvršeno je dijeljenje predmeta nabavke, što nije u skladu s članom 15. Zakona o javnim nabavkama.

Revizijom je konstatovano i da Studentski centar nije provodio nabavku telefonskih usluga i interneta za koje su iskazani troškovi u 2022. godini u iznosu od 130.754 KM, u skladu s procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama, iako je to bio u obavezi.