Podrška studentima UNSA: Potpisani sporazumi o saradnji sa četiri nevladine organizacije, KJU Porodično savjetovalište KS i Homework HUB-a

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i četiri nevladine organizacije, KJU Porodično savjetovalište KS i Homework HUB-a upriličeno je u petak 3. jula 2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.


Sporazume su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, gospođa Anka Izetbegović, izvršna direktorica Udruženja „Duga“ Sarajevo, gospodin Mirza Rastoder, direktor Homeworka d. o. o. Sarajevo, gospođa Senada Bosno, direktorica KJU „Porodično savjetovalište“, gospođa Melisa Koradžija, predstavnica Fondacije „Krila nade“ Sarajevo, gospođa Almira Hasić, predsjednica Udruženja „Samostalan korak“ i gospođa Sevdija Kujović, predsjednica Udruženja „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“.

Advertisements

Tokom današnjeg sastanka je istaknuto da će Univerzitet u Sarajevu putem svog Ureda za podršku studentima supotpisnike sporazuma uključiti u svoje projekte i projektne aktivnosti te ih smatrati partnerom u realizaciji zajedničkih ciljeva i implementaciji budućih projekata.

Advertisements

Potpisanim sporazumima, između ostalog, svim studentima, s posebnim fokusom na studente s invaliditetom, bit će omogućena podrška u ličnom i profesionalnom razvoju kroz lično usmjereno planiranje i individualne coaching sesije, podrška u vršnjačkoj grupi, kao i mogućnosti za volontiranje i podršku u studiranju. Također, studentima će biti omogućena psihosocijalna podrška u vidu individualnog rada sa stručnim licima, kao i podrška u učenju kroz vježbanje tehnika učenja i pružanja instruktivne nastave iz predmeta matematika, fizika i engleski jezik. Studentima će biti omogućeno i prisustvo radionicama i aktivnostima, te grupna i individualna stručna podrška studentima s invaliditetom, a nastavit će se raditi na aktivnostima adaptacije literature za studente s oštećenjem vida.
Potpisivanje sporazuma će osigurati i primjenu UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te usaglašavanje zakonskih akata sa Konvencijom.

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i prof. dr. Lejla Kafedžić, rukovoditeljica Ureda za podršku studentima, te članice stručnog tima Ureda prof. dr. Snježana Šušnjara i doc. dr. Lejla Osmić, kao i stručne saradnice Amina Dumanjić i Amina Ribić.