Rezultati prve semestralne provjere znanja iz predmeta Komparativna pravna historija održane 8. aprila 2013. godine.

Rezultate možete preuzeti ovdje.

Uvid u rad i upis ostvarenih bodova obavit će se u ponedjeljak, 22.04.2013. godine u prostorijama Seminara za pravnu historiju (III sprat – lijevo), prema sljedećem rasporedu:

  • A – F    10.00 – 10. 30
  • G – R   10. 30 – 11. 00
  • S – Ž    11. 00 – 11. 30

(STUDOMAT.ba)