PFSA: Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u građansko pravo

Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u građansko pravo u januarsko-februarskom ispitnom roku u akademskoj 2013/2014. godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 PFSA: Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u građansko pravo

Raspored polaganja ispita iz predmeta Uvod u građansko pravo u januarsko-februarskom ispitnom roku u akademskoj 2013/2014. godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Redovni i redovni-samofinansirajući studenti ispit polažu 20.01.2014. prema sljedećem rasporedu:

  • u 10,00 sati (A-G);
  • u 11,00 sati (H-L);
  • u 18,00 sati (LJ-R);
  • u 19,00 sati (S-Ž);

Vanredni studenti polaganju ispita pristupaju u 18,00 sati.

(STUDOMAT.ba)