Ovo su primjeri testova za Mensu: Da li možete da ih riješite?

IQ članova Mense iznosi ili je veći od 148 po Katelovoj skali, odnosno 130 po Vekslerovoj skali.


mensa 1

Mensa je međunarodna organizacija osnovana 1946. godine u Engleskoj sa ciljem da okupi ljude sa visokim koeficijentom inteligencije. Da bi postala član Mensa organizacije, osoba mora da postigne rezultat koji je u gornjih 2% populacije na standardizovanom testu inteligencije.

Da bi kandidat izašao na test, neophodno je da budu ispunjeni uslovi da ima navršenih 17 godina, da kandidat nije izlazio na Mensin test u prethodnih godinu dana i da se do sada nije testirao u Mensi tri puta.

Kako izgleda testiranje?

Test traje 40 minuta i obuhvata 36 logičkih zadataka. Svi problem se sastoje od 3×3 matrice jednostavnih geometrijskih figura, od kojih je poslejdnje polje (u donjem desnom uglu) prazno.

Cilj je pronalaženje adekvatnog rješenja koje bi kompletiralo logiku matrice, time što se umjesto praznog polja bira jedno od osam ponuđenih odgovora, a prisutna je rastuća kompleksnost problema, od jednostavnijih ka složenijim.

Test je tako koncipiran da ne uzima u obzir kulturne razlike, znanje jezika, nivo obrazovanja i slično. Iz Mense navode da nema negativnih poena.

Rezultat na testu koji kandidata kvalifikuje za članstvo u Mensi može da postigne samo gornjih dva odsto ukupne populacije. To znači da IQ članova Mense iznosi ili je veći od 148 po Katelovoj skali, odnosno 130 po Vekslerovoj skali.

Možete li riješiti ove testove?

Donosimo ukupno šest testova, a nakon svakog testa možete provjeriti rješenje.

mensa test 1

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…