Otvorene prijave za obuku za studente medicine u Španiji

Španski Centar za nacionalno istraživanje raka (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CNIO) u Madridu, nudi mogućnost obuke studentima iz cijelog svijeta koji su završili najmanje dvije trećine studija u oblasti medicine.


cnio

Studenti će u okviru ovog programa dobiti teme za istraživačke projekte na kojima će raditi u laboratorijama koje će im obezbijediti organizatori. Svaki projekat na kom učesnici budu radili biće kontrolisan od strane vođe istraživačke grupe.

Program će biti održan u Madridu, a trajaće od 27. juna do 19. avgusta 2016. godine.

Uslov za prijavljivanje je dobar akademski uspjeh.

Da bi se prijavili za ovaj program kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

  • spisak ocjena sa univerziteta sa kog dolaze
  • dva pisma preporuke
  • kopija pasoša ili lične karte

Sva dokumenta potrebno je poslati na sljedeću mejl adresu: summertraining@cnio.es

Sve troškove učesnika programa pokriće španski Centar za nacionalno istraživanje raka(CNIO).

Krajnji rok za prijavljivanje je 24. april 2016. godine.

Dodatne informacije: cnio.es/ing

(UIS)