Otvorena vrata regionalnog ureda Tuzla Evropskog parlamenta mladih

Regionalni ured u Tuzli Evropskog parlamenta mladih BiH vas poziva da dođete na Otvorena vrata EYP-a i informišete o aktivnostima ove organizacije! Događaj će se održati 11. aprila 2015. godine u Kući plamena mira, sa početkom u 16:00 h.


eyp tuzla 2015

Regionalni ured u Tuzli Evropskog parlamenta mladih BiH vas poziva da dođete na “Otvorena vrata EYP-a” i informišete o aktivnostima ove organizacije! Događaj će se održati 11. aprila 2015. godine u Kući plamena mira, sa početkom u 16:00 h.

Evropski parlament mladih u Bosni i Hercegovini je nestranačkna, neprofitna i nezavisna organizacija mladih. Osnovan je 2013. godine kao dio mreže neprofitnih i nevladinih organizacija u 41 zemlji Evrope. Najznačajniji cilj organizacije je podstaći razmišljanje o aktuelnim socijalnim, političkim i kulturnim problemima, kao i promocija demokratskih vrijednosti i utjecaj na mlade kroz neformalne i inovativne edukacijske metode.

Za sve zainteresovane su pripremili program koji sadrži detaljnije informacije o djelovanju Evropskog parlamenta mladih u BiH, kao i regionalnog ureda u Tuzli. Predstavit će vam i nadolazeći Regionalni forum koji je pod organizacijom regionalnog ureda EYP-a u Tuzli.

Regionalni forum je događaj koji treba da predstavlja integrativnu nacionalnu sesiju u jednom danu i baziran na simulaciji Evropskog parlamenta u organizaciji Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini. Sa zainteresovanim će se odraditi mini radionica/simulacija sesije Evropskog parlamenta. Voditelj tog dijela će biti student Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Rasim Ibrahimagić.

Pored svega navedenog, u saradnji sa Centrom za edukaciju i obrazovanje, predstaviti će se i Pasoš kometencija, koji je veoma bitan dokument a zbog čega – bit će rečeno na eventu. Bosanskohercegovački Pasoš kometencija je adaptirana verzija njemačkog ProfilPASS-a (Pasoša profila), koji je razvijen od strane Njemačkog instituta za obrazovanje (DIE) i Instituta za razvojno planiranje i strukturno istraživanje (ies). O Pasošu kompetecija će vaš informisati Almir Paočić, direktor Centra za edukaciju i obrazovanje.

Sve ostale informacije će biti dostupne na Otvorenim vratima EYP-a!

(STUDOMAT.ba)