Pravo na općinsku stipendiju „Prof. dr. Husein Kulenović“ imaju nadareni učenici i studenti kao i oni iz boračke populacije i socijalnih kategorija, a koji imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od tri godine i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 80 KM mjesečno, a za studente po 120 KM mjesečno.

Prijave na konkurs (koje se mogu preuzeti sa web stranice ili na info pultu Općine Centar Sarajevo) treba dostaviti lično sa potrebnom dokumentacijom na Protokol Općine ili poštom preporučeno na adresu: Općina Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo, uz naznaku „Prijava za stipendiju“.

Prilozi:

 

(STUDOMAT.ba)