Oglasio se Univerzitet u Sarajevu o rušenju restorana Una

Navode da restoran i sportski centar nisu srušeni zbog problema s univerzitetom već zbog izrečene mjere Službe za inspekcijske poslove.


restoran una sportski centar

Univerzitet u Sarajevu reagovao je na vijest o rušenju i uklanjanju restorana Una i sportskog centra u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Kako su naveli, restoran i sportski centar nisu srušeni zbog problema s univerzitetom već zbog izrečene mjere Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo da se nezakonito izgrađeni objekat ukloni.

 – Objekat, prikazan na fotografijama objavljenim uz tekst, koji je sada u ruševnom stanju i predstavlja opasnost za građane, postaje dodatna obaveza Univerziteta da isti ukloni u cijelosti, što će Univerzitet u Sarajevu i uraditi u narednom periodu, te će u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo pristupiti saniranju uništenih sportskih terena i izgradnji novih za potrebe studenata i građana. Napominjemo da su sportski centar i restoran Una uklonjeni na osnovu odluke inspekcije, koja je utvrdila da je objekat nelegalno izgrađen. Ova činjenica potpuno osporava tvrdnje o bilo kakvim problemima sa univerzitetom koji se, u tekstu, vezuju za imenovanje profesora Rifata Škrijelja na funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu, naveli su, piše Klix.ba.

Srušen sportski centar i restoran Una na Kampusu u Sarajevu zbog problema s univerzitetom

Naveli su i da je UNSA vodila sudski postupak protiv kompanije Graphic Car.

 – Također, neovisno o radnjama koje je poduzela nadležna inspekcija, obavještavamo Vas da je Univerzitet u Sarajevu vodio sudski postupak od 01. 07. 2019. godine protiv Graphic Car d.o.o. u vezi sa korištenjem poslovnog prostora Univerziteta u Sarajevu od strane Graphic Car d.o.o. bez pravnog osnova, a koji je okončan pravosnažnom presudom Kantonalnog suda. U prisustvu sudske policije je izvršena deložacija, nakon čega je Graphic Car d.o.o. pristupio rušenju objekta i grubom uništavanju pratećih sportskih terena, iako je općinskim rješenjem naloženo vraćanje u prvobitno stanje, pojasnili su.

Na kraju, iz Univerziteta u Sarajevu su naglasili kako ovlašteni predstavnik kompanije nije prihvato sporazumni prijedlog za rješavanje finansijskih potraživanja Univerziteta.

 – Cijenimo važnim naglasiti da je cjelokupni proces počeo 2014. godine kada je mimo odredbi ugovora o zakupu Graphic Car d.o.o. samovoljno je povećao broj kvadrata za deset puta, uključujući i izgradnju bazena, za šta nisu postojala odgovarajuća odobrenja opštinskih organa. Univerzitet u Sarajevu je u proteklim mjesecima pokušao da izađe u susret Graphic Car d.o.o. sa ciljem da pronađe alternativno rješenje i lokaciju, međutim ovlašteni predstavnik Graphic Car d.o.o. nije prihvatio sporazumni prijedlog za rješavanje pitanja finansijskih potraživanja Univerziteta u Sarajevu prema Graphic Car d.o.o., a što je predmetom odvojenog sudskog procesa, zaključili su u saopćenju iz Univerziteta u Sarajevu.