Održani 2. Susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka

Susreti su održani 3. i 4. novembra 2023. godine, u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke.


viber image 2023 11 13 12 55 30 827

Jedan od glavnih ciljeva ovog skupa bio je uspostavljanje kontakata s mladim istraživačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u STEM oblastima na univerzitetima i istraživačkim institucijama u svijetu.

Skup je prvenstveno bio namijenjen studentima doktorskih studija u STEM oblastima i mladim istraživačima koji su doktorirali u posljednjih pet godina, ali i svim zainteresiranim istraživačima, članovima akademske i naučne zajednice u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. privrede.

Nagrađeni studenti i istraživači su:

Nermin Čović (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Mahir Hafizović (Internacionalni univerzitet u Sarajevu) – dvije prve nagrade;

Dragana Šnjegota (Prirodno-mate,atički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci) i Samir Suljević (Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu) – dvije druge nagrade;

Franjo Šarčević (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Faris Trešnjo (Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – dvije treće nagrade.

Drugog dana skupa održan je okrugli sto na temu Obrazovanje inženjera za 21. vijek, s posebnim osvrtom na III. ciklus.