“Obrazovanje gradi BiH”: Konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima

Konkurs Udruženja "Obrazovanje gradi BiH" za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji su u ratu u BiH 1992-1995. godine izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe za školsku/akademsku 2013/14. godinu.


ug obrazovanje gradi bih cover

Konkurs Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2013/14. godinu.

Na osnovu člana 29. Statuta Upravni odbor Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”,  raspisuje

K O N K U R S

na dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe u školskoj 2013./2014. godini.

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađaju srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje/studij ne primaju stipendiju ili drugu novčanu podršku
 • da ne obnavljaju razred ili godinu

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u kojima se nastava odvija u školskoj godini.

Sredstva za stipendiranje korisnika Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” pravovremeno osigurava iz donacija i po osnovu druge zakonom dozvoljene djelatnosti za jednu školsku godinu.

Izvršni direktor Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” donosi plan stipendiranja za svaku školsku godinu, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Uz  prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultetu u 2013./2014. godini (original)
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  • za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom razredu (ovjerena kopija)
  • za studente od druge godine – uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (ovjerena u općini/opštini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (ovjerena u općini/opštini)
 • Za zaposlenog roditelja/staratelja platnu listu ili potvrdu od poslodavca o primanjima
 • Za nezaposlenog roditelja/staratelja potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelja/staratelja penzionera ček od posljednje starosne, invalidske, ili porodične penzije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje  o pogibiji/smrti jednog ili oba roditelja u periodu 1992.-1995. (ovjerena kopija)
 • Dokaz o invalidnosti kandidata koji su invalidnost stekli u periodu 1992.-1995.
 • Dokaz o neriješenom stambenom pitanju
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze  (preporuka predmetnog nastavnika)
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima uz preporuku sportskih saveza BiH

Konkurs, nakon objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje“, ostaje otvoren do 25.09.2013. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe do 15.10.2013. godine.

Kod dodjeljivanja stipendija prioritet će imati kandidati:

 • koji su u ratu ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja
 • koji pokazuju bolji uspjeh u školovanju
 • kod kojih je nepovoljnija socijalno-ekonomska situacija domaćinstva

U slučajevima kada je broj bodova izjednačen prednost u dodjeli imaju kandidati koji su stipendiju koristili u prethodnoj školskoj godini, ukoliko uz  prijavu prilože konkursom tražene dokumente.

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Prava, obaveze i druga pitanja o dodjeli i korištenju stipendije regulisat će se međusobno zaključenim ugovorom između stipendiste i Udruženja “Obrazovanje gradi BiH“.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom “Prijava na konkurs” i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 • za “dijete bez roditelja”,
 • za “invalidno dijete”,
 • za “talentovano dijete”,
 • za “dijete u stanju socijalne potrebe”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.

Prilozi:

(stipendije.ba)