Sumeja Huseinović

Studentica sam druge godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kreativna sam, te volim sve oblasti u kojima mogu izraziti tu osobinu.
X