Senadina Mehanović

Student Ekonomskog fakulteta u Zenici, 21 godina. Društvena, komunikativna i fleksibilna. Zainteresovana za novinarstvo, odnose s javnošću i marketing.