Samra Raković

Studentica sam treće godine Odsjeka za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Zenici. U slobodno vrijeme volim da fotografišem, pišem i da istražujem.