Kako pobijediti tremu?

Trema je strah od sramoćenja, strah da će svi naši nedostaci postati vidljivi, da ćemo postati manji u tuđim očima, strah od nedovoljne pripremljenosti, kritike, zaboravljanja