Meliha Delić
Voli čitati i putovati, pronalaziti zanimljivu muziku iz različitih kultura i raspravljati o svemu i svačemu.