Za bolji svijet

Ako ste dobar govornik, trebate ciljanu publiku, a nemate pravu lokaciju, onda je ovaj događaj za vas.

Kome biste prvo pomogli?

Izbori koje pravimo u životu, odluke koje donosimo, način življenja koji biramo, zavisi od naših iskustava iz najranijeg doba razvoja. Sve to može otkriti dosta o nama,

Testirajte svoj stil učenja

Prije samog spremanje ispita, kod studenata su prisutna različita pitanja: Koliko dugo treba da spremam ispit? Da li je bolje da učim po danu ili noći? Da