Asija Pašić

Studentica sam druge godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Pored toga što volim da čitam kvalitetne knjige i tekstove,uživam da gledam popularne humoristične serije kao i pozorišne predstave.