Albina Kriještorac

Studentica sam treće godine studija kriminologije na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu. Radim u realnom sektoru. Volim istraživati, putovati i pisati.