Nije dobro pročitala konkurs: Suslovski se nije nalazila na birou u Federaciji BiH kada je aplicirala na konkurs, što je eliminatorno

“S obzirom na to da se radi o Federalnom zavodu, postoji propis da mogu biti samo osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH.”