Nakon 30 godina poljski jezik se vraća u Sarajevo

Poljski jezik se vraća na sarajevski Filozofski fakultet nakon više od trideset godina. Uz ruski, češki i slovenski, poljski će biti četvrti slavenski jezik koji se izvorno predaje na Katedri za slavistiku.


Kurs će početi uskoro i zbog pandemije će se održavati online. Profesorica Ewa Rogowska, koja je već stigla u Sarajevo, stručnjakinja je za podučavanje poljskog kao stranog jezika i ima impozantan CV, a njen zadnji angažman bio je na univerzitetu u Hanoi u Vijetnamu. Njena predavanja su prilagođena početnicima i sadrže mnogo dinamičnih i zanimljivih elemenata, koji se odnose ne samo na poljski jezik nego i na kulturu, historiju i kuhinju Poljske.

Advertisements

Kurs poljskog jezika ne predstavlja samo priliku za studente slavistike koji žele učiti jedan od najvećih slavenskih jezika nego je otvoren i za studente ostalih smjerova, kao i za sve zainteresovane osobe, koji žele učiti poljski. Kurs je besplatan, a prijave se šalju na adresu: jezykpolskisarajewo@gmail.com

Zašto vrijedi pokušati učiti poljski jezik? Razloga ima mnogo, ali neki od najvažnijih su: poljski jezik govori 48 miliona ljudi, a Poljska je jedna od najnaprednijih i najrazvijenijih zemalja istočne Evrope. Poljska je zemlja sa ogromnom univerzitetskom tradicijom i jako je popularna među stranim studentima. Trenutno u Poljskoj studira više od 57 hiljada studenata iz inostranstva! Mnogi od njih dolaze iz zemalja Balkana, uključujući i BiH.

Također, Poljska je zemlja privlačna za rad i život. Iako nije top destinacija za odlazak sa Balkana, postaje sve popularnija, i to sa razlogom. Godišnje iz BiH ode u Poljsku raditi desetine građana, a ovaj broj raste se stalno povećava.

Advertisements

Ne treba zanemariti ni činjenicu da poljski jezik otvara također mogućnost direktnog susreta sa poljskom kulturom, umjetnošću, književnošću i filmom. Ko ne bi htio u originalu čitati pjesme nobelovaca kao što su Wislawa Szymborska ili Czeslaw Milosz, te gledati i razumjeti filmove Andrzeja Wajde ili Krzysztofa Kieslowskog. A to je samo vrh ledenog brijega poljske kulture.

Na kraju krajeva, poljski je jako zanimljiv jezik. Da li „hšonšč bžmi w tšćinie w Ščebžešinke“ ne zvuči jednostavno i lijepo?

Ambasada Republike Poljske, poljska Nacionalna agencija za akademsku razmjenu (NAWA) i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Vas pozivaju da upišite kurs i upoznate jedan od najzanimljivijih evropskih jezika.