Najzanimljivije manjinske zajednice Balkana

Osim standardnih balkanskih zajednica za koje ste vjerovatno svi čuli na Balkanu postoji mnogo etničkih manjina koji imaju raznovrsnu kulturu i veoma neobične nacionalne nošnje.

 Najzanimljivije manjinske zajednice Balkana

2. POMACI

Pomaci (Izvor: boryana-katsarova.com)

Pomaci je termin kojim se označavaju slovenski muslimani koji naseljavaju Bugarsku, sjeveroistočnu Grčku, sjeverozapadnu Tursku i Makedoniju. Pomaci se danas najčešće smatraju potomcima Bugara koji su se preobratili u Islam tokom vladavine Otomanskog carstva na Balkanu.

Populacija: 1.000.000

3. JANJEVCI

Janjevci (Izvor: imgur.net)

Janjevci se izjašnjavaju kao Hrvati i nastanjuju prostor Kosova. Vjeruje se da ova zajednica potiče od trgovaca koji su emigrirali iz Dubrovačke republike i zapadne Bosne i Hercegovine, a zatim se nastanili na ovom području u XIV vijeku, kada je današnje Kosovo bilo dio srednjovjekovne Srbije. Govore prizrensko-južnomoravskim dijalektom štokavskog narječja.

Populacija: 10.000

4. MIJAKSI

Mijaksi (Izvor: utms.edu.mk)

Mijaksi su etnička grupa Makedonaca koji žive u zapadnoj Makedoniji, na području rijeke Radika, u regionu Mijačija. Mijaksi se bave prvenstveno uzgojom životinja, a poznati su po svojoj eklesijatičkoj arhitekturi, rezbarstvu, oslikavanju ikona i drugim bogatim tradicijama, kao i po karakterističnom dijalektu galičnik makedonskog jezika.

Populacija: 30.000 – 60.000

5. PANONSKI RUSINI

Panonski Rusini (Izvor: rtv.rs)

Rusini u Panoniji ili jednostavno Rusini, su slovenska nacionalna manjina u Srbiji i Hrvatskoj. Zvanično se smatraju zasebnom nacionalnošću. Takođe se smatra da su dio sjevernih Rusina, koji uglavnom žive u Ukrajini, Slovačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Češkoj republici i Mađarskoj. Panonski Rusini smatraju da je njihova verzija rusinskog jezika zasebni jezik.

Populacija: 16.583

6. BOSANSKI POLI

Bosanski Poli (Izvor: faktor.ba)

Poli su jedna od sedamnaest konstitucionalno priznatih etničkih manjina u Bosni i Hercegovini. Došli su na ovo područje tokom austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini i naselili se ponajviše na sjeveru države, donoseći nove tehnologije i vješte ratnike. Potomci bosanskih Pola koji su se odselili u Poljsku održali su pojedine tekovine bosanske kulture, kao što su pjesme, recepti i jezik.  Dok je 1930. godine populacija bila 30.000, nakon Drugog svjetskog rata ona je iznosila oko 15.000.

Populacija: 1.000

7. ŠOKCI

Šokci (Izvor: blog.hr)

Šokci su etnička grupa Južnih Slovena koji se izjašnjavaju kao Hrvati. Govore dijalektom staroštokavskog narječja koje gotovo isključivo oni upotrebljavaju i koji je srodan bunjevačkom dijalektu. Žive u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. Za razliku od Bunjevaca, slovenskog naroda katoličke vjeroispovesti sa istog područja, Šokci se izjašnjavaju kao Hrvati a ne kao zasebna grupa, tako da im se ne zna tačan broj.

Populacija: nepoznato

8. BUNJEVCI

Bunjevci (Izvor: skyscrapercity.com)

Bunjevci su etnička grupa koja živi ponajviše u Bačkoj u Srbiji (Vojvodina) i južnoj Mađarskoj (Bacs-Kiskun, pogotovu u regiji Baja). Smatra se da potiču iz zapadne Hercegovine, odakle su emigrirali u Dalmaciju, pa zatim u Liku i Bačku u XVI i XVII vijeku. Godine 1990. bili su zvanično priznati kao nacionalna manjina u Srbiji. Bunjevci u Bosni i Hercegovini i Srbiji, kao i oni u Hrvatskoj, najčešće se izjašnjavaju kao Hrvati.

Populacija: 18.000

9. TORBEŠI

Torbeši (Izvor: klix.ba)

Torbeši su nacionalna manjina u okviru zajednice makedonskih muslimana. Vijkovima su bili kulturološki izdvajani od većine pravoslavnih hrišćana u Makedoniji. Torbeši su poznati po oslikavanju freski, rezbarstvu i mozaicima.

Populacija: 40.000 – 100.000

(Slavorum)

NASTAVITE ČITATI OVAJ ČLANAK

« PRETHODNA STRANICA