Na Sveučilištu u Mostaru povećan broj upisanih studenata

Jedan od razloga za povećanje broja studenata je i uvođenje novih studijskih programa.


sveuciliste u mostaru

Nakon završenih septembarskih ispitnih rokova u ponedjeljak, 2. oktobra studenti su se vratili na Sveučilište u Mostaru.

Broj upisanih studenata na SUM-u se povećao u odnosu na prošlu godinu.

Brojni su razlozi povećanja broja studenata u Mostaru. Jedan od njih je akreditacija studenata, ali i praćenje tržišta i uvođenje novih studijskih programa.

Pogledajte više u video prilogu RTV HB: