Na Pravnom fakultetu UNSA otvoren novi studijski program “Pravo Vijeća Evrope”

Uvođenje ovog smjera od velikog je značaja.


NOVI MASTER PROGRAM STUDENTI

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Vijećem/Savjetom Evrope, u ponedjeljak 9. oktobra 2023. godine organizirao je svečano otvorenje novog smjera master programa u akademskoj 2023/2024 godini “Pravo Vijeća Evrope”.

Svečenom otvorenju prisustvovali su prof. dr. Zinka Grbo, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, šefica Katedre za državno i međunarodno javno parvo prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, gospođa Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu , Nj. E. g. Olav Reinertsen ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini te Nj. E. dr. Thomas Fitschen, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH.

– Izučavanje ljudskih prava u okviru univerzitetskog obrazovanja predstavlja nužno sredstvo za edukaciju mladih pravnica i pravnika osposobljenih da određene vrijednosti i norme primjenjuju u svom svakodnevnom radu. Kvalitetnom edukacijom u ovoj oblasti podiže se kultura ljudskih prava jer mladi pravnici i pravnice promovišu vrijednosti poput demokratije, tolerancije, multikulturalnosti, jednakosti i nediskriminacije. Etičke vrijednosti dovode do senzitivizacije za teme iz oblasti ljudskih prava, smanjenja korupcije, do promocije volonterskog pro bono rada kao i do zalaganja za jednak i efikasan pristup pravosuđu, izjavila je prof. dr. Zinka Grbo dekanesa Pravnog fakulteta.

Novi master program “Pravo Vijeća Evrope” rezultat je kontinuiranih aktivnosti Vijeća/Savjeta Evrope u okviru projekta “Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza I, II i III“ sa ciljem prepoznavanja i isticanja izuzetnog značaja  obrazovanja o ljudskim pravima za studente prava.

Svecano otvorenje

– Uvođenje ovog smjera od velikog je značaja, jer je cilj da se osposobe pravni stručnjaci da primjenjuju standarde ljudskih prava, demokratije i vladavine prava direktno u svom profesionalnom radu. Studenti pravnog fakulteta koji učestvuju u ovom programu će biti osposobljeni da doprinesu društvenim promjenana u pozitivnom smislu, istaknula je Bojana Urumova, šefice ureda Vijeća/Savjeta Evrope u Sarajevu.

– Vijeće Evrope godinama organizira semestralne i jednogodišnje klinike, ljetne i zimske škole o ljudskim pravima. Veliko nam je zadovoljstvo što potrebu za uvođenjem takvog obrazovanja uočili fakulteti, u ovom slučaju Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Želim da se posebno zahvalim dekanesi Grbo, kao i cijeloj katedri, koja je spremna da prenese svoja znanja o načinima pravne zaštite u sistemu Vijeća Evrope, dodala je Bojana Urumova, šefice ureda Vijeća/Savjeta Evrope u Sarajevu.

Studenti novog master programa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu “Pravo Vijeća Evrope” imat će jedinstvenu priliku sticanja novih znanja sa ciljem poduzimanja pozitivnih koraka u kontekstu ljudskih prava što bi kroz master program obrazovanja u budućnosti trebalo u velikoj mjeri olakšati proces pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Saradnja Vijeća Evrope i Pravnog fakulteta UNSA kroz novi studijski program ostvarena je  u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022.-2025. g., uz, između ostalih, značajnu finansijsku podršku vlada Kraljevine Norveške u BiH i Republike Njemačke.

– Norveška je uložila snažne napore da u proteklom periodu zauzme važnu ulogu u održavaju i jačanju vrijednosti i načela Vijeća Evrope. Kroz ugovor o finansijskoj podršci projektima uspostavili smo snažno partnerstvo sa Vijećem Evrope sa ciljem rješavanja izazova koji se odnose na temeljna prava, reformu pravosuđa, zaštitu manjina, te borbu protiv netolerancije i govora mržnje, rekao je NJ.E. g. Olav Reinertsen, norveški ambasador u BiH.

Master program “Pravo Vijeća Evrope” od 2023/2024. akademske godine kao novi i redovni smjer master program na Pravnom fakultetu u Sarajevu. trajat će dva semestra, Pored utvrđenih standarda u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima, i relevantnog mehanizma pravne zaštite (Evropski sud za ljudska prava) studenti će sticati znanja i o sekundarnim pravima  Savjeta/Vijeća Evrope, kao što su Istanbulska konvencija (rodna ravnopravnost i prevencija i zaštita od nasilja u porodici) te Evropska socijalna povelja (osnovna socijalna i ekonomska prava, kao što je zapošljavanje, stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita i blagostanje).