Na ispit izašlo više od 150 studenata, samo jedan položio

Zbog ovako niske prolaznosti studenti najavljuju protestno okupljanje ispred fakulteta.


Foto: Envato
Foto: Envato

U januarskom ispitnom roku na pismeni dio ispita iz obligacionog prava u tri termina je izašlo više od 150 studenata, a položio je samo jedan, tvrde studenti Pravnog fakulteta u Beogradu koji su se obratili redakciji portala Danas.rs. Zbog ovako niske prolaznosti oni najavljuju protestno okupljanje ispred Pravnog fakulteta za 26. januar.

Jedan od studenata ovog fakulteta pojašnjava da se ispit iz obligacionog prava na trećoj godini studija sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Najprije se radi kvalifikacioni test, koji se mora položiti da bi se izašlo na usmeni dio ispita.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– U januarskom roku nijedan student nije položio kvalifikacioni ili kako ga mi zovemo eliminacioni test kod profesora Marije Karanikić Mirić i Marka Đurđevića, a samo jedna studentkinja je položila kod docenta Miloša Vukotića. O tome da li je obligaciono pravo jedna od najtežih ispita mišljenja su podijeljena. To nije lak ispit i neohodno je da se dobro nauči, ali je najsporniji način bodovanja. Dešava se da su od pet, šest ponuđenih odgovora tačna tri, a ako student zaokruži ta tri tačna i jedan netačan, ostaje bez poena. Takođe se daju ponuđeni odgovori koji su veoma slični ili trik pitanja, kaže za Danas jedan od studenata.

Studenti tvrde i da se na uvidu u rezultate dešava da jedna asistentkinja kaže kako je neki odgovor tačan, dok druga tvrdi suprotno.

Kažu i da se tokom pandemije virusa korona obligaciono pravo polagalo samo pismeno i da ovakvih problema nije bilo.

– Prije korone obligaciono pravo jeste bio jedan od ispita sa niskom prolaznožću. Ali baš da izađe 150 ljudi i da jedan položi, to je baš drastično, kažu sagovornici Danasa.

Navode da su predsjednik Studentskog parlamenta i student prodekan Pravnog fakulteta zbog niske prolaznosti u januarskom ispitnom roku razgovarali sa profesorkom Karanikić Mirić i profesorom Đurđevićem, ali da nisu naišli na razumijevanje, te da su se potom obratili i dekanu Pravnog fakulteta i prodekanu za nastavu.

Predsjednik Studentskog parlamenta Ognjen Dabetić potvrdio je za Danas da su razgovori vođeni i da je sa dekanom dogovoreno da se početkom iduće sedmice održi sastanak povodom pomenute situacije.

Profesorka Karanikić Mirić: Otvorena sam za sve studente

– Istina je da sam razgovarala sa studentom prodekanom i s predsjednikom Studentskog parlamenta o prolaznosti na pismenom eliminacionom ispitu iz obligacionog prava u januarskom roku koji još uvijek traje. Sa studentima koji su pali ispit nisam razgovarala samo zato što niko od njih taj razgovor nije tražio. Kao i uvijek, otvorena sam za sve studente koji žele da se na konsultacijama obavijeste o razlozima zbog kojih nisu položili ispit na koji su izašli, kaže za Danas profesorica Pravnog fakulteta Marija Karanikić Mirić.

Ona navodi da Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obrađuje statističke podatke o sprovedenim ispitima na godišnjem nivou.

– Prema posljednjoj takvoj zvaničnoj analizi u školskoj 2021/2022. godini prolaznost na ispitu iz obligacionog prava bila je 42,53 odsto, od ukupnog broja studenata koji su kod mene izašli na taj ispit. Njihova prosječna ocjena bila je 7,09. Kada se u obzir uzmu svi ispitivači na ovom predmetu, a ima nas troje, prolaznost iznosi 39.51 odsto od broja izašlih studenata, a prosječna ocjena je 7,22. To znači da nismo upadljivi ni po prolaznosti, ni po ocjenama koje dajemo na godišnjem nivou. Naprotiv, obligaciono pravo se po ovim mjerilima uklapa u fakultetski prosjek, kaže profesorica Karanikić Mirić.

Ona dodaje da je kao nastavnik i ispitivač uvijek otvorena za razgovor sa svojim studentima i to ne samo o materiji koju predaje.

– Razgovor o prolaznosti na ispitima može da se vodi s nastavnikom na konsultacijama, u taj razgovor mogu da se uključe prodekan za nastavu i dekan, razgovor može da se vodi i na Nastavno-naučnom vijeću. Osim toga, fakultetska pravila uređuju odgovarajuće postupke u kojima student koji smatra da je oštećen može da zahtijeva zaštitu svojih prava, navela je Marija Karanikić Mirić.

Obaveza da se razmatra niska prolaznost

Nezadovoljni studenti podsjećaju na odredbu Pravilnika o polaganju ispita i ocjenjivanju na ispitu koju je donio Univerzitet u Beogradu, a koji predviđa obavezu nastavno-naučnih vijeća fakulteta da razmatraju uzroke i posljedice lošeg uspjeha na predmetu ukoliko je uspješnost polaganja predmeta na godišnjem nivou manja od 30 posto, ali i ako je prolaznost veća od 90 odsto u prvom ispitnom roku.

Fakultetska vijeća treba da predlože odgovarajuće mjere u skladu sa preporukama Senata, što, kako nam je objašnjeno, podrazumijeva prije svega da se razgovara sa profesorom i da se pokuša da se problem prevaziđe.

Međutim, izvori pomenutog portala sa Univerziteta u Beogradu kažu da Senat ne može da naloži nikakve mjere i da je svaki profesor autonoman u ocjenjivanju.

Podsjećaju na slučaj profesorke Mile Pavlović sa Geografskog fakulteta kod koje je godinama bila niska prolaznost, a na kraju se cijela priča završila odlukom NN veća da se ispit polaže samo pismeno. Studenti su odahnuli tek kada je ona otišla u penziju.

I sami profesori su svjesni da na svakom fakultetu postoji neki „nezgodan“ profesor, a o problemu „uskih grla“ na Univerzitetu u Beogradu razgovaralo se još u vrijeme dok je prorektorka za nastavu bila Neda Bokan.

Tada je i usvojen stav da se analiziraju razlozi niske prolaznosti, a kasnije je pravilnik dopunjen odredbom da isto važi i za visoku prolaznost, kako se kvalitet ishoda i usvojenih znanja ne bi dovodio u pitanje.

Univerzitetski Pravilnik o polaganju ispita predviđa i da je dekan fakulteta u obavezi da do 15. marta tekuće godine, dostavi Senatu Univerziteta izveštaj o prolaznosti na ispitima po predmetima u prethodnoj školskoj godini, koji je usvojen od strane nastavno-naučnog vijeća fakulteta. Senat donosi odgovarajuće preporuke na predlog Odbora za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta Univerziteta, koji sačinjava analizu o prolaznosti studenata sa predlogom mjera.

Profesori strogi, ali korektni

Jedan od profesora ove visokoškolske ustanove potvrđuje da je obligaciono pravo najobimniji predmet na Fakultetu.

– Kolege na predmetu su stroge, ali korektne. Mislim da studentima dodatni problem predstavlja pisani kvalifikacioni test koji je dozvoljen Statutom (dakle, studenti ujutru polažu prvo kvalifikacioni test, a zatim oni koji ga prođu u toku dana izlaze na usmeni dio ispita). Mislim da im je veći problem kvalifikacioni test od usmenog dijela ispita. U svakom slučaju, mi smo od ove godine na svim katedrama imali obavezu da raspravljamo o prolaznosti na ispitima (na osnovu detaljne statistike), a o tome će se raspravljati i na sljedećoj sednici Nastavno-naučnog vijeća krajem februara, u skladu sa onim što propisuje Pravilnik o polaganju ispita i ocjenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu, rekao nam je profesor.

Do objavljivanja ovog teksta komentar dekana Pravnog fakulteta Zorana Mirkovića nisu dobili.

Problem i za stare studente

Da je obligaciono pravo na beogradskom Pravnom fakultetu jedan od „kamena spoticanja“ zbog koga su se mnogi „zaglavili“ pokazala je anketa nedavno rađena među starim studentima. Rezultati su pokazali da najviše problema postoji na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na ispitu savremeni srpski jezik III, popularno nazvana sintaksa, zatim srpska književnost XX vijeka, kao i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu na predmetu upravno pravo. Za njima slijede na Beogradskom univerzitetu agrohemija na Poljoprivrednom fakultetu, obligaciono pravo na Pravnom fakultetu, historija starog vijeka na Filozofskom fakultetu i upravljačko računovodstvo na Ekonomskom fakultetu.