Muzička akademija UNSA najavljuje online izdanje 13. festivala Majske muzičke svečanosti

Nakon prekinutih svih vannastavnih aktivnosti, uzrokovanih aktuelnom epidemološkom situacijom u BiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u mjesecu maju nastavlja sa svojim koncertnim dešavanjima, emitovanjem koncerata putem interneta.


Zadnji koncert SCMF Vanja Cerimagic 2

I u teškom periodu socijalne izolacije, ova najstarija visokoobrazovna muzička institucija u BiH osjeća odgovornost da se prezentuje s jakim umjetničkim duhom, kojeg svojom posvećenosti i odanosti umjetnosti podstiče kod svojih studenata, profesora i javnosti.

Poštujući naredbe nadležnih institucija, Muzička akademija najavljuje online izdanje najvećeg majskog festivala umjetničke muzike u BiH, 13. Majske muzičke svečanosti, u sklopu kojih će biti prezentovani videosnimci odsjeka i smjerova Muzičke akademije. Tim vidom umjetničke prezentacije na originalan način će se prikazati rad i rezultati, kao i dosadašnji uspjesi studenata i profesora Akademije. Videosnimke bogatog i raznovrsnog programa Festivala publika će moći pratiti na www.mas.unsa.ba, www.facebook.com/koncertna.sezona i www.unsa.ba.

Ovogodišnji Festival Majske muzičke svečanosti započinje 6. maja, videom mladih akordeonista Muzičke akademije, koji će na jedinstven način otvoriti Festival kao i obilježiti 6. maj –  Internacionalni dan harmonike.

Ovim putem vas pozivamo da budete dijelom najvećeg majskog festivala umjetničke muzike, te svojim kontinuiranim dijeljenjem videa, podržite studente i profesore Muzičke akademije.