Mozgalica za studente: Sa kojim papirom je napravljen aviončić?

Samo jedan šareni papir odgovara aviončiću. Koji?


Rješenje:

80c41a5414ba4d2040a8c9d4fc.jpg

Možeš li riješiti i ove mozgalice?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.