Mozgalica: Koji je broj sljedeći u nizu?

Možete li zaključiti koji je broj sljedeći u nizu?


Rješenje

U svakom koraku broj spojeva između šibica je manji za jedan. Pa tako imamo 6, 5, 4, 3, 2 i na kraju 1.

mozgalica sibice rjesenje