Mostarski studenti kao kontrolori letenja: Posjetili prostorije i kontrolni toranj BHANSA-e

Zbog kontinuiranog rasta obima avio-saobraćaja, potražnja za kontrolorima letenja u današnje vrijeme postaje sve veća.


naslovna photo scaled

Studenti Ekonomskog fakulteta i Studija turizma Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u pratnji predmetnog nastavnika, prof. dr. Veldina Ovčine, posjetili su prostorije i kontrolni toranj Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) u Mostaru, kako bi se informisali o radu Agencije i poziciji kontrolora letenja.

BHANSA je osnovana 2009. godine, kao neprofitna i finansijski samostalna institucija sa svojstvom pravnog lica, koja je od decembra 2019. godine u potpunosti preuzela kontrolu avio-saobraćaja u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Uslijed kontinuiranog rasta obima avio-saobraćaja, potražnja za kontrolorima letenja u današnje vrijeme postaje sve veća.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Domaćini su informisali studente o specifičnosti, izazovnosti i zahtjevnosti posla kontrolora letenja, pozicije koja zahtijeva visok nivo znanja, snalažljivosti, odlučnosti, te sposobnosti upravljanja u kriznim situacijama, odnosno obavljanja posla pod pritiskom. Budući da piloti trebaju kontinuiranu podršku kontrole avio-prometa, kako bi letjeli sigurno, to pozicija kontrolora letenja postaje krucijalna za efikasno funkcionisanje aerodroma, te avioindustrije u cjelini. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom i svih službi koje pružaju podršku kontrolorima letenja, kako bi se cjelokupan proces u potpunosti optimizirao.

– Imali smo priliku vidjeti kako to kontrolori letenja pomoću radara i druge savremene tehnologije za praćenje aviona, održavaju kontakt sa pilotima – izdaju instrukcije, daju savjete i informacije, kako bi se avio-saobraćaj odvijao brzo, efikasno i sigurno. Saznali smo da pored kontrolora letenja smještenih u tornjevima aerodroma, postoje i oblasni i pristupni kontrolori avio-saobraćaja, te se kratko informisali i sa njihovim zadacima i misijama poslovanja. Zahvaljujemo menadžmentu BHANSA-e koji nam je obezbijedio ovu priliku, a posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Sanjinu Galiću, Šefu odsjeka kontrole letenja na vrhunskom prijemu i odličnoj prezentaciji, naglasio je prof. dr. Veldin Ovčina.