Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS potpisalo sporazum o finansiranju rada SPUS-a sa iznosom od 30.000 KM

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je za sufinansiranje programa i projekata, koje će realizovati Udruženje studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, obezbijedilo sredstva u iznosu od 30.000 KM.


Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS potpisalo sporazum o finansiranju rada Studentskog parlamenta UNSA sa iznosom od 30.000 KM
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS potpisalo sporazum o finansiranju rada Studentskog parlamenta UNSA sa iznosom od 30.000 KM

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović potpisala je “Sporazum o međusobnim pravima i obavezama za sufinansiranje programa i projekata Udruženja studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu” s predsjednikom Studentskog parlamenta UNSA Imranom Pašalićem.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je za sufinansiranje programa i projekata, koje će realizovati Udruženje studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, obezbijedilo sredstva u iznosu od 30.000 KM.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ministrica Mesihović je istakla da sufinansiranje rada Studentskog parlamenta UNSA predstavlja podršku radu ove studentske organizacije, s ciljem efikasnijeg funkcionisanja i zastupanja, te promocije interesa studenata.

Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja i opredjeljenje Ministarstva da intenzivira saradnju sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu koja će uvijek imati za cilj poboljšanje položaja studenata i mladih u Kantonu Sarajevo.

– Osnovni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvalitete obrazovanja i studentskog standarda. Finansiranjem ovog krovnog predstavničkog tijela svih studenata Univerziteta u Sarajevu želimo olakšati funkcionisanje ove organizacije, što dugoročno kroz intenziviranje saradnje, ima za cilj poboljšanje usluge prema studentima, kao i njihovo zastupanje i uključivanje u ključne procese akademskog djelovanja, zaključila je ministrica Mesihović.