Maturanti koji neće na fakultet moraju paziti da ne ostanu bez zdravstvenog osiguranja: Rok za prijavu na biro 90 dana

Važna informacija za maturante.


ink heart shape stethoscope on white background
Ilustracija: STUDOMAT

Svi učenici koji su završili srednju školu i dobili svoje diplome ili će do kraja školske godine završiti srednjoškolsko obrazovanje te ne planiraju upisati fakultet trebaju se javiti u Službu za zapošljavanje odnosno biro u određenom roku kako bi ostvarili i pravo na zdravstveno osiguranje.

S obzirom na to da se učenici zdravstveno osigurani preko jednog od roditelja te njihova zdravstvena zaštita važi do 31.8. 2024. godine od tog dana dakle od početka septembra imaju rok 90 dana da se prijave na biro i ostvare navedeno pravo. Iz Biroa Kalesija kažu da se učenici koji su dobili diplome već javljaju na evidenciju.

Ukoliko se desi da neki učenik nije već zdravstveno osiguran preko roditelja njegovo zdravstveno osiguranje se odmah rješava po prijavi, piše RTVTK.

Dokumenti potrebni za prijavu:

  • lična karta
  • original diploma (na uvid)
  • CIPS obrazac
  • Studenti (kada završe fakultet) prilažu iste dokumente osim diplome umjesto koje prilažu uvjerenje o diplomiranju, rok za prijavu je isti.