Matematičko-logička mozgalica: Koje je rješenje ovog problema?

Ova mozgalica zahtjeva od najboljih logičara da se potrude!


b9f0a5510d908b0570546455d0

Ovakvi zadaci su veoma jednostavni, a izazivaju buru na društvenim mrežama. Pitanje je jednostavno, koje je rješenje ovog zadatka?

b9f0a5510d908b0570546455d0 1

Rješenje pogledajte na idućoj strani!