Maloljetničko nasilje nije teorija u knjizi

Centar za kulturu dijaloga 21 godinu okuplja mlade oblasti neformalnog obrazovanja: debati, doprinoseći tako rješavanju različitih društvenih problema, educiranju i osnaživanju mladih ljudi da postanu aktivni građani, pokretači pozitivnih promjena u bh. društvu smatrajući da BiH može postati istinsko demokratsko društvo samo ukoliko mladi ljudi dobiju priliku da usavrše svoje vještine, prevaziđu društveno nametnute prepreke, predrasude i uspostave komunikaciju sa vršnjacima iz cijeloga svijeta.


CKD se od 2008. godine bavi pitanjem protivpravnih ponašanja maloljetnih osoba – specifično: maloljetničkim prestupništvom i vršnjačkim nasiljem u BiH kroz organiziranih dvanaest javnih debata pod nazivom „Počinioci i žrtve krivičnih djela su naša djeca – Spriječimo maloljetničko prestupništvo”, koje su dio kontinuiranih zagovaračkih  aktivnosti za rješenje problema protivpravnih ponašanja mladih i to posebno maloljetnika, putem otvorenog dijaloga između svih nosilaca odgovornosti za rješavanje problema, kako bi se stvorile jasne smjernice za konkretne i produktivne aktivnosti u borbi protiv problema. Aktivno učešće u debatama uzeli su predstavnici mnogih vladinih institucija, međutim, čini se da nema mnogo pomaka na polju prevencije nasilja.

Advertisements

CKD smatra da je neophodno raditi istovremeno na zagovaranju za rješavanje problema kroz saradnju sa relevantnim državnim organima za donošenje i implementaciju adekvatnih zakona, a sa druge strane raditi na ranoj prevenciji u školama, kako bi se prve pojave uzroka protivpravnih ponašanja, nasilja i rizičnih ponašanja prevenirale a mladi usmjerili na rješavanje konflikata nenasilnim putem, kroz argumentiranu raspravu i kreativne sadržaje. Protivpravna ponašanja maloljetnika: vršnjačko nasilje i maloljetničko prestupništvo su kontinuirani problemi bh. društva. Stoga je posebno značajno i metodološki pristupiti mladima sa rizičnim ponašanjem, mladima u sukobu sa zakonom, i drugim rizičnim grupama, jer namjera nam nikad ne smije biti isticanje mladih u negativnom svjetlu kao da ih se želi stigmatizirati, nego pomoći im i obezbijediti mehanizme za njihovu resocijalizaciju, uvažavajući njihova ljudska prava kao i prava žrtava nasilja koje su oni prouzrokovali ili počinili.

Advertisements

Učesnici u aktivnostima koje ovih dana CKD intenzivno provodi će doprinijeti direktno razvoju školskih kapaciteta, zbog toga što učenici razvijaju kritičko mišljenje, daju nove ideje, prepoznaju i znaju formulirati jasne, strukturirane argumente. Veoma je značajno da mladi ljudi razumiju rane znakove prepoznavanja protivpravnih i rizičnih ponašanja, razumiju šta je prevencija, kako tretirati uzroke nasilja, kako se ponašati prema nasilnicima i žrtvama, jer će oni „sutra“ kreirati politike u BiH i biti odgovorni za dobrobit društva u cjelini kao glasači ili kao budući lideri. Samo obrazovan mlad čovjek može gledati i vidjeti širom otvorenih očiju. Općina Novo Sarajevo je prepoznala Centar za kulturu dijaloga, a CKD će svojim radom doprinijeti obrazovanju mladih i pomoći im da se osvrnu oko sebe i pomognu vršnjacima da biraju put znanja i pravde, navodi CKD.

(STUDOMAT.ba)