Matematička mozgalica: Koju šibicu treba pomjeriti kako bi jednačina bila tačna?

Možeš li riješiti ovu mozgalicu za 10 sekundi?