KULT BiH: Novi parlamentarci – isti problemi mladih

U zemlji u kojoj imamo 67% nezaposlenih mladih, te samo 9% vjenčanih mladih i ogroman broj mladih koji želi trajno napustiti zemlju, krajnje je vrijeme da suštinski počnemo rješavati ove probleme.


KULT Novi parlamentarci – isti problemi mladih

“U zemlji u kojoj imamo 67% nezaposlenih mladih, te samo 9% vjenčanih mladih i ogroman broj mladih koji želi trajno napustiti zemlju, krajnje je vrijeme da suštinski počnemo rješavati ove probleme.”

Institut za razvoj mladih KULT u okviru inicijative Mladi prate politiku prema mladima a uz podršku Evropske unije 06.03.2015. godine u Hotelu Holywood na Ilidži je organizirao konferenciju „Novi parlamentarci – isti problemi mladih. Inicijativa ima za cilj da doprinese uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora i sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politika prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH.

– U zemlji u kojoj imamo 67% nezaposlenih mladih te samo 9% vjenčanih mladih te ogroman broj mladih koji želi trajno napustiti zemlju, krajnje je vrijeme da suštinski počnemo rješavati probleme mladih. Danas, kroz razgovor s parlamentarcima stavljamo akcent na donosioce odluka, one koji mogu donijeti suštinske promjene u parlamentima koje će po njihovoj sugestiji izvršavati vlade u Bosni i Hercegovini. Mislimo da postoje zakonske pretpostavke da se promjeni položaj mladih u Bosni i Hercegovini ne čemu smo radili i prethodnih godina sa prethodnim sazivima. Mladi u vlasti mogu nešto promijeniti ako imaju podršku starijih kolega, jer oni sami ne mogu donijeti odluke. Očekujemo da oni budu pokretači promjena u svojim političkim strankama te da donose odluke pogodne za mlade. Vlast na žalost nije imala sluha kada su u pitanju mladi ljudi. Kada govorimo o zakonskim mogućnostima one su donesene ali ostaje veliko pitanje implementacije, posebno je naglasio Jasmin Bešić – izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT

U okviru konferencije predstavljeni su i podaci o provođenju politika prema mladima uneseni u okviru online platforme Indeks integriteta institucija www.integritet.ba. Ova online platforma omogućava svim zainteresiranim pregled nivoa usklađenosti djelovanja institucija nadležnih za mlade u odnosu na njihov djelokrug, pravni okvir i propise u skladu sa zakonima o mladima u BiH.

– Pitanje mladih u Bosni i Hercegovini regulisani su Zakonom o mladima FBiH i Zakonom o omladinskom organizovanju RSa. Oba zakona propisuju određene mjere za institucije na svim nivoima vlasti koje bi trebale da uređuju pitanja mladih te da rezultiraju boljom brigom prema mladima u BiH. Naša analiza direktno vrši pregled politika prema mladima, te smo došli do rezultata da institucije ne posvećuju dovoljno pažnje prema mladima. Goruća pitanja mladih jesu nezaposlenost i odlazak mladih iz zemlje. Naša istraživanja pokazuju da bi više od 70 % mladih trajno napustilo Bosnu i Hercegovinu, dok je 67 % mladih nezaposleno. Važno je istaći da samo 16% institucija izdvajaju određena sredstva za poticaj zapošljavanja mladih, istakla je Šeherzada Halimić, prezentatorica istraživanja politika prema mladima.

Kao rezultat prikupljenih podataka izrađena je publikacija Analiza politika prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH za 2012/2013 godinu. Publikacija je tokom konferencije prezentirana učesnicima konferencije – mladim zastupnicama i zastupnicima u Parlamentu BiH, Parlamentu FBiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske te skupštinama kantona u FBiH. Tim je ovaj dokument postao polazna tačka za diskusiju na polju donošenja i provođenja politika prema mladima koji stoje pred novim sazivom mladih zastupnika na svim nivoima vlasti, kao i pred organizacijama civilnog društva.

(STUDOMAT.ba)